Song "Pojdme hrát v míru v našem svete"
Záverecný koncert v sobotu 25.zárí úzké s písní pro deti, "Pojdme hrát v míru v našem svete," vyjadrující univerzální nadeje všech detí, že jednou nebudou nevinné obeti válek a že naše matka Zeme muže být jejich hrište míru. Na konci písne, umelci z ruzných zemí se bude zpívat písen titulu v jejich rodném jazyce predstavuje detem své zeme.

Vydavatelství, plátek Melody Music (ASCAP), skladby doufá, zpeváci bude zaznamenávat "Nechte nás hrát v míru v našem svete" šírit jeho univerzální poselství. Chcete-li podporit tento, vydavatel a Dan Wünsch, spisovatel, vlna jejich práv na mechanické licencní poplatky pro záznam puvodního složení a vydat deku "zdarma" licence na všechny umelce, kterí chtejí, aby se tato písen na jejich albu projekt nebo jako jediný záznam.

Chcete-li požádat mp3 verzi kompletní písne a texty, odpovedet na e-mailovou adresu s predmetem SONG.
msc@praguesongwriterfestival.com

Zpevacka na "song demo" je Lydia Salnikova, známý predevším jako zpevák a hrác na klávesy Grammy-navrhl kapela Beringova prulivu.
www.lydiasalnikova.com
 
The final concert on Saturday, September 25 will close with the children's song, "Let Us Play In Peace In Our World," expressing the universal hope of all children that one day they will not be the innocent victims of war. To end the song, artists from different countries will sing the song's title in their native languages representing the children of their country.   
 
To spread the powerful message of this song,  the publisher, Slice of Melody Music (ASCAP),  and the writer, Dan Wunsch, wave their rights to mechanical royalties for an original composition and issue a blanket "no charge" license to any artist wishing to record this song for their album project or as a single record.
 
To receive an mp3 version and lyrics of "Let Us Play In Peace In Our World,"  reply to e-mail address below with subject of SONG.
song@playprague.com
 
The singer on the "song demo" is Lydia Salnikova, is best known as the lead vocalist and keyboard player for the Grammy-nominated band Bering Strait. She is curretnly pursing a solo recording artist career.
www.lydiasalnikova.com
 
 
 
Song "Let Us Play In Peace In Our World"
playprague017001.gif
Click On Jukebox To
Play Song Chorus
PLAY PRAGUE
HOME   
CONTACT US      REGISTRATION
A Music Conference and Concert in Central Europe